Plenair debat : Tweeminutendebat Wet open overheid (CD 15/2)

De vergadering is geweest

5 maart 2024
16:15 - 16:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data