Plenair debat : Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 15/2)

De vergadering is geweest

13 maart 2024
17:05 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 15 februari 2024, over de mogelijkheden om een nultarief toe te passen op kringloopwinkels op basis van de btw-tarievenrichtlijn

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data