Plenair debat : Verslag commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven inzake de toelating van de heer H.J. Ormel tot lid van het Europees Parlement

De vergadering is geweest

27 februari 2024
15:25 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage