Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag:

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefnota:

  Loading data
 9. 9

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 10. 10

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD 15/2)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 15/2)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/2)

 15. 15

  Toevoegen Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2)

 16. 16

  Toevoegen Tweeminutendebat Wet open overheid (CD 15/2)

 17. 17

  Toevoegen Tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland (CD 15/2)

 18. 18

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 15 februari jl. over de motie-Dobbe c.s. (Kamerstuk 36410-V-65)

 19. 19

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor enkele debatten de termijn voor toekenning is verlengd.

 20. 20

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Het lid Flach: verzoek het tweeminutendebat Tuinbouw, Visserij en biotechnologie (CD 8/2) een week uit te stellen

 22. 22

  Het lid Palmen: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Giftige werksfeer bij ministerie VWS', FNV luidt noodklok’ (Rtlnieuws.nl, 13 februari 2024)

 23. 23

  Het lid El Abassi: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Ombudsman bezorgd over hoe overheid burgers met terrorismeregistratie behandelt’ (Nos.nl, 19 februari 2024)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Piri: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND: 1 procent van de ingewilligde nareisverzoeken is 'gestapelde' nareis’ (Nos.nl, 17 februari 2024)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Sneller: dertigledendebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over het bericht ‘CPB-raming: koopkracht herstelt, koerscorrectie overheidsfinanciën nodig’ (Cpb.nl, 22 februari 2024)

 26. 26

  Het lid Van der Plas: debat, op korte termijn, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het pandemieverdrag n.a.v. de Voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR) (25295-2166)

 27. 27

  Het lid Van der Plas: interpellatie, zo spoedig mogelijk, met de minister voor Natuur en Stikstof over het niet voldoen van haar inlichtingenplicht aan de Kamer n.a.v. de brief waarin zij de Kamer laat weten niet te willen voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer gestuurd te krijgen

 28. 28

  Het lid Bamenga: verzoek het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden uit te stellen tot na ontvangst van de actieagenda industrie en omwonenden en het rapport van de expertgroep IJmond

  Loading data
 29. 29

  Het lid Van Kent: debat met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over eerder stoppen met werken voor mensen met zwaar werk

 30. 30

  Het lid Dijk: verzoek de spreektijd uit te breiden naar 5 minuten voor het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

 31. 31

  Het lid Tjeerd de Groot: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Economen hebben een onprettige boodschap over klimaatrisico’s voor huiseigenaren: ‘Wegkijken helpt niet’’ (Nrc.nl, 25 februari 2024)

  Loading data
 32. 32

  Het lid Idsinga: debat met de staatssecretarissen van Financiën en van Defensie over invalide veteranen die smartengeld ontvangen waarop ten onrechte belasting wordt geheven (Radar, 26 februari 2024)

  Loading data
 33. 33

  Het lid Postma: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht Ambtenaren Rob Jetten hielpen Vattenfall aan subsidie voor biomassacentrale: ’Toekenning deugt niet’; In strijd met kabinetsbesluit’ (Telegraaf.nl, 27 februari 2024)

 34. 34

  Het lid Dijk namens Dobbe: vooraankondiging Tweeminutendebat Ontplooiing Nederlands fregat naar de Golfregio en Indo-Pacific, volgende week te houden inclusief Stemmingen