Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Opiumwet

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

  Loading data