Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024 (CD 17/1)

De vergadering is geweest

30 januari 2024
16:30 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data