Plenair debat : Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

    Loading data
  2. 2

    Reactie op verzoek commissie over gezinnen in de noodopvang

    Loading data