Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Ik deel mee dat het dertigledendebat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 is komen te vervallen.

 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO de termijn voor toekenning is verlengd.

 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data
 6. 6

  Het lid Westerveld: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er te weinig plekken zijn om opvang te kunnen regelen voor mensen die dakloos zijn (Trouw.nl, 11 december 2023)

 7. 7

  Het lid Koekkoek: vooraankondiging Tweeminutendebat Vreemdelingen en Asielbeleid (CD 20/12), deze week in te plannen inclusief Stemmingen

 8. 8

  Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Maximale huurstijging in vrije sector pakt hoger uit’ (Telegraaf.nl, 15 december 2023)

 9. 9

  Het lid Ergin: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Discriminatie en racisme zijn overal, zegt de staatscommissie na onderzoek’ (Trouw.nl, 15 december 2023)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Pierik: verzoek uitbreiding spreektijd van 1 minuut bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid

 11. 11

  Het lid Pierik: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het bericht ‘Sjaak van der Tak onthult geheim rond klappen boerendeal: Schuld op me genomen’ (Telegraaf.nl, 16 december 2023), te ontvangen vóór het debat over het landbouw- en natuurbeleid

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kathmann: verzoek uitstel plenaire behandeling Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

 13. 13

  Het lid Mutluer: vooraankondiging Tweeminutendebat Programma Samen tegen Mensenhandel (CD d.d. 21/12), deze week in te plannen inclusief Stemmingen

 14. 14

  Het lid Dobbe: debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers

  Loading data
 15. 15

  Het lid Michon-Derkzen: vooraankondiging Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD 20/12), deze week in te plannen inclusief Stemmingen