Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

24 oktober 2023
15:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang (36393)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet kinderopvang

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Wijziging Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur d.d. 14 april 2021

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: ‘Opvoeden die handel’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 - onderdeel Wonen en ruimtelijke ordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (B) en van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (C)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024

  Loading data
 17. 17

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

  Loading data
 18. 18

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitaliserende overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s)

  Loading data
 23. 23

  Debat over de gang van zaken tijdens de verkennersfase in de formatie van 2021 en hoe deze in de toekomst te voorkomen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Erfgoed

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Lokale, regionale en streekomroepen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Femicide

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning 36400

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen) 35999

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij de Wet huurbescherming weeskinderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Loading data
 36. 36

  Aangehouden moties ingediend bij de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel d.d. 12 maart 2020

  Loading data
 38. 38

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data
 39. 39

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord d.d. 14 maart 2019

  Loading data
 40. 40

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Natuur d.d. 21 april 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

  Loading data
 43. 43

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Loading data
 44. 44

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022

  Loading data
 45. 45

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Natuurbeleid d.d. 11 december 2014

  Loading data
 46. 46

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart d.d. 3 juli 2014

  Loading data
 47. 47

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Loading data
 48. 48

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

  Loading data
 50. 50

  Motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

  Loading data
 51. 51

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

  Loading data
 52. 52

  Aangehouden motie ingediend bij het debat voer de Staat van de Europese Unie

  Loading data
 53. 53

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Loading data
 54. 54

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie

  Loading data
 55. 55

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie

  Loading data
 56. 56

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023

  Loading data
 57. 57

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie d.d. 3 februari 2022

  Loading data
 58. 58

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie d.d. 1 juni 2022

  Loading data
 59. 59

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving d.d. 20 april 2022

  Loading data
 60. 60

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving d.d. 8 december 2022

  Loading data
 61. 61

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

  Loading data
 62. 62

  Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

  Loading data
 63. 63

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Auto

  Loading data
 64. 64

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Loading data
 65. 65

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

  Loading data