Plenair debat : Tweeminutendebat JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (algemeen) (32317-855)

De vergadering is geweest

18 oktober 2023
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data