Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen)

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
13:50 - 13:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake een spoedadvies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data