Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 september 2023
13:30 - 13:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 9. 9

  Vervallen debatten: Debat over oversterfte: Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg, Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg en Dertigledendebat over de sluiting van papierfabriek De Hoop in Eerbeek

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum de termijn voor toekenning is verlengd.

 12. 12

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector van de agenda af te voeren.

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Femicide (CD 27/9)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 27/9)

 15. 15

  Toevoegen Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD 27/9)

 16. 16

  Toevoegen Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023 (eerste en tweede deel) (21 501-32, nrs. 1575 en 1577)

 17. 17

  Toevoegen Tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting (CD 27/9)

 18. 18

  Toevoegen Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 27/9)

 19. 19

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data