Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Begroting:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Vervallen debatten: Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland en Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld

 9. 9

  Verlengen debatten: Interpellatie-Vestering over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen, Dertigledendebat over het groeiende risico op natuurbranden, Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen, Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg, Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord, Debat over de Staat van de Uitvoering, Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector, Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking, Dertigledendebat over het bericht dat het OM opnieuw een fout heeft gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige, Dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers verzamelt, Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index, Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber, Dertigledendebat over het bericht dat de gasprijs voor het eerst in zeventien maanden onder de €50 per megawattuur zakt, Dertigledendebat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers, Debat over het Integraal Zorgakkoord, Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen, Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg, Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen, Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede, Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg, Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven, Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys, Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’, Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen, Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies, Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken, Dertigledendebat over de afspraken met Marokko over het terugnemen van overlastgevende asielzoekers, Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars, Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt, Dertigledendebat over geweld tegen politieagenten, Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten, Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles, Debat over de bevindingen in het jaarverslag van de AIVD inzake de nationale veiligheid en democratische rechtsorde van Nederland, Debat over geweld tegen personen met een publieke taak, Debat over het demonstratierecht in Nederland en Dertigledendebat over de toekomst van de samenleving en de rol van AI daarin

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

 12. 12

  Tweeminutendebat Brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten (29477-849)

 13. 13

  Het lid Dijk: verzoek de spreektijd voor het debat over de toekomst van de ouderenzorg uit te breiden van vier naar zes minuten

 14. 14

  Het lid Van Baarle: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Denemarken werkt aan verbod op koranverbrandingen’ (Rtlnieuws.nl, 25 augustus 2023)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wachtlijsten in de zorg door personeelstekorten chronisch worden (Telegraaf.nl, 28 juli 2023)

 16. 16

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat meer dan 250 zorgorganisaties naar de rechter stappen vanwege ontoereikende tarieven (Nos.nl, 28 juli 2023)

 17. 17

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat de bouw van ouderenwoningen vaak stil ligt door een giftige cocktail van hoge inflatie, gestegen rente, hogere bouwprijzen en onzeker overheidsbeleid (Zorgvisie.nl, 31 juli 2023)

 18. 18

  Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ernstig zieke patiënten niet terecht kunnen in een hospice omdat de verzekeraar er geen contract mee sloot (Pointer, 31 juli 2023)

 19. 19

  Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kampt met zulke ernstige personeelstekorten dat het familieleden van opgenomen patiënten wil inzetten voor zorgtaken en voorbehouden handelingen (Hartvannederland.nl, 1 augustus 2023)

 20. 20

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Alrijne Ziekenhuis operatiekamers sluit omdat het geld op is (Omroepwest.nl, 7 augustus 2023)

 21. 21

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 21% van de Nederlanders noodzakelijke zorg mijdt vanwege de hoge kosten (Zorgwijzer.nl, 9 augustus 2023)

 22. 22

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontoegankelijkheid van commerciële huisartsenpraktijken (De Stentor, 12 augustus 2023)

 23. 23

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de flinke toename van agressie in apotheken wegens aanhoudende medicijntekorten (Telegraaf.nl, 22 augustus 2023)

 24. 24

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de uitstroom van medewerkers uit de zorg groeit en het tekort aan medewerkers oploopt naar 50.000 dit jaar (Nos.nl, 22 augustus 2023)

 25. 25

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘Gert-Jan slaapt 's nachts in zijn rolstoel: 'Geen thuiszorg om te helpen'’ (Omroepbrabant.nl, 28 juli 2023)

 26. 26

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verhoging van de zorgpremie (Telegraaf, 15 november 2022)

 27. 27

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (Telegraaf.nl, 11 november 2022)

 28. 28

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het opnemen van inflatiecompensatie in de ova-ruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (Zorgvisie.nl, 25 november 2022)

 29. 29

  Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad van 3-5 september, deze week inclusief Stemmingen

 30. 30

  Het lid Jansen: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de Tunesië-deal

  Loading data