Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken dd. 10 juli 2023 (2023Z12460)

De vergadering is geweest

6 juli 2023
21:15 - 21:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data