Plenair debat : Tweeminutendebat Materieel (CD 28/6)

De vergadering is geweest

6 juli 2023
12:10 - 12:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data