Plenair debat : Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

De vergadering is geweest

27 februari 2024
16:50 - 22:14 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Appreciatie onderzoek Strategy& met betrekking tot publieke belangen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data