Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 36 410-IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024) (1e TK)

De vergadering is geweest

4 oktober 2023
10:14 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Slootweg over het in kaart brengen van Europese middelen die voor Nederland beschikbaar zijn (Kamerstuk 36350-30)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

  Loading data
 3. 3

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

 4. 4

  Blauwe Boekje 2023-2024

  Loading data
 5. 5

  Aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie onderzoek btw-nultarief groente en fruit

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie evaluatie verlaagde btw-tarief

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

  Loading data
 9. 9

  Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 10. 10

  Mogelijkheden uitstel afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en alternatieven

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36410-1)

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Miljoenennota 2024 (Kamerstuk 36410-2)

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2024 (Kamerstuk 36410-2)

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, over het verschil in de opbrengst van het belasten van inkoop eigen aandelen in de tekst van de brief (814 mln.) en de tabel (770 mln.)

  Loading data