Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

20 juni 2023
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kat: ‘Sneller uit de schulden’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ‘Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2023

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanscherping van de uitstootnormen voor fijnstof uit pluimveestallen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Justitiële jeugd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van de ministeries van BZK, EZK en J&V voor het jaar 2022 voor wat betreft de onderwerpen die zien op digitalisering

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport 'Tolken in de zorg'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Stand van zaken Corona Opt-in

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen

  Loading data