Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 en 25 april 2023

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving COM (2023) 192, 193, 222 en 231

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 30 mei

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten

  Loading data