Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 mei 2023
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 6. 6

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer

 7. 7

  Verlengen debat: Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen

 8. 8

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op 23 mei jl. over de Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten (Kamerstuk 36 217) geacht wenst te worden vóór dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) (CD 25/5)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Actieplan Groene en Digitale Banen (CD 25/5)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat Onderlinge Regeling & Wederopbouw Sint Maarten (CD 25/5)

 15. 15

  Het lid Hagen: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Nederlandse staat die het Belgisch bedrijf 3M aansprakelijk stelt voor PFAS-schade in de Westerschelde (Fd.nl, 23 mei 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Schietpartij, overval, cybercrime: ’Zoveel zware zaken blijven op de plank’’ (Telegraaf.nl, 27 mei 2023)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Houwelingen: verzoek de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor het Debat over de bevindingen in het jaarverslag van de AIVD inzake de nationale veiligheid en democratische rechtsorde van Nederland

  Loading data
 18. 18

  Het lid Wassenberg: verzoek het debat over het demonstratierecht in Nederland zo snel mogelijk, in ieder geval voor het zomerreces, in te plannen

 19. 19

  Het lid Martin Bosma: verzoek de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uit te nodigen voor het debat over persvrijheid en persveiligheid (n.a.v. zijn tweet van 26 mei)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van den Berg: vooraankondiging Tweeminutendebat EU Gezondheidsraad 13 juni (CD 31/5), deze week (stemmingen volgende week dinsdag)