Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 mei 2023
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur) (36277)

  Loading data
 3. 3

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Veiligheid en integriteit Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Oorlogsgetroffenen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen (36217)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  moties ingediend bij de Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamel-commissiedebat BES

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

  Loading data
 12. 12

  Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing) (36191)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het debat over de bescherming van online gegevens

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

  Loading data
 17. 17

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

  Loading data
 18. 18

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij

  Loading data