Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie van de agenda af te voeren

 7. 7

  Ik deel mee dat het dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiersis komen te vervallen

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Uitspraak Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en voornemen tot verlaging tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 17/5)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620)

 12. 12

  Het lid Azarkan: verzoek het debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is, in te plannen vóór het zomerreces

 13. 13

  Het lid Van der Laan: debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen (2023Z08829, 22 mei 2023)

 14. 14

  Het lid Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het landbouwakkoord

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van der Plas: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het asielbeleid nu gemeenten, maar ook provincies tegen de grenzen aanlopen (Een Vandaag, 22 mei 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Mohandis: Tweeminutendebat Voorhang aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz)-maatregelen uit het coalitieakkoord (2023Z08945), volgende week te houden inclusief Stemmingen

 17. 17

  Het lid Boutkan: vooraankondiging Tweeminutendebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel (CD 24/05), deze week inclusief Stemmingen

 18. 18

  Het lid Leijten namens Dijk: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record’ (Skipr.nl, 23 mei 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Zo werd de Belastingdienst een veelpleger in het misbruik van persoonsgegevens’ (Nrc.nl, 19 mei 2023)