Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat Interpellatie-Vestering over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen de termijn voor toekenning is verlengd

 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ingevolge artikel 10.10 van het Reglement van Orde stel ik voor de volgende initiatiefnota's als vervallen te beschouwen: Initiatiefnota’s zonder initiatiefnemer 35560 Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg. 34581 Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wetsvoorstellen zonder initiatiefnemer: 29958 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester) 30564 Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 34520 Voorstel van wet van het lid Arib ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Humanitaire hulp (CD 11/5)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 11/5)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD 11/5)

 12. 12

  Het lid Van der Laan: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Gezond en Actief Leven Akkoord, in te plannen vóór het zomerreces

 13. 13

  Het lid Van Esch: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het advies ‘Goed water goed geregeld’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli.nl, mei 2023)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Drost: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de maatschappelijke impact van het post-COVID-syndroom (long COVID)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over beginnend dementerenden die nu al paniek hebben over waar ze kunnen wonen (Pointer.kro-ncrv.nl, 13 mei 2023)

 16. 16

  Het lid Omtzigt: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

 17. 17

  Het lid Omtzigt: verzoek het debat over oversterfte kort na het zomerreces in te plannen

 18. 18

  Het lid Michon-Derkzen: verzoek het debat over voetbal en veiligheid vóór het zomerreces in te plannen

 19. 19

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers’ (Rtlnieuws.nl, 15 mei 2023)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Martin Bosma: brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Rapport maakt korte metten met rol FBI bij onderzoek naar Trump’ (Nrc.nl, 16 mei 2023)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 22 mei (CD 16/5), deze week inclusief Stemmingen