Plenair debat : Wet Adviescollege ICT-toetsing (Kamerstuk 36191)

De vergadering is geweest

17 mei 2023
11:30 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid

    Loading data