Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 mei 2023
15:20 - 16:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116)

  Loading data
 7. 7

  Stemming over: motie ingediend bij de Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117))

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Van der Lee/Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege ICT-toetsing inzake toekomstbestendigheid van missie-kritische communicatiesystemen van de politie, veiligheidsregio’s, ambulancezorg en defensie

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (eerste deel)

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Reactie op nadere adviezen Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat over Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen in verband met: Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

  Loading data
 22. 22

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

  Loading data