Plenair debat : Tweeminutendebat Toekomst van TenneT Duitsland (CD 19/4)

De vergadering is geweest

25 mei 2023
12:35 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend tijden het debat

    Loading data