Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden

  Loading data
 6. 6

  Verlengen debatten:

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (CD 6/4)

 9. 9

  Het lid van der Lee namens Bromet: dertigledendebat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over provinciale gebiedsprogramma’s die voor 1 juli klaar moeten zijn, in te plannen in de laatste week voor zomerreces

 10. 10

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Opnieuw stevige tik op vingers VWS voor transparantie over corona’ (Ftm.nl, 5 april 2023)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'’ (Nos.nl, 6 april 2023)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de reportage ‘Geruïneerd in onzichtbare hel’ (Telegraaf, 6 april 2023)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Palland: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking arbeidsmarktpakket (kabinetsbrief van 3 april 2023), in te plannen voor 1 juni

 14. 14

  Het lid Michon-Derkzen: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Langdurige Zorg en Sport over voetbal en veiligheid

  Loading data
 15. 15

  Het lid Kat: debat met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht ‘Schaamte bij kinderen om armoede: ‘Opzien tegen eerste dag na de zomervakantie’ (Metronieuws.nl, 9 april 2023)

 16. 16

  Het lid Hagen: vooraankondiging Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 20/4), aansluitend aan het commissiedebat