Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

11 april 2023
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

  Loading data
 7. 7

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

  Loading data
 16. 16

  moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8)

  Loading data
 18. 18

  moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Loading data
 20. 20

  aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

  Loading data

  Loading data