Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

De vergadering is geweest

19 april 2023
10:40 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data