Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorjaarsnota 2023

  Loading data
 2. 2

  Verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken betalingsregeling corona belastingschulden

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023 (Kamerstuk 36200-178)

  Loading data
 5. 5

  Stabiliteitsprogramma 2023

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

  Loading data
 7. 7

  Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Loading data
 8. 8

  Actuele cijfers coronabetalingsregeling en intrekken betalingsregelingen

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringstoetsen amendementen pakket Belastingplan 2023 en toetsingskader btw-nultarief zonnepanelen

  Loading data
 10. 10

  Voorjaarsrapportage Raad van State 2023

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-154)

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data