Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verlengen debat:

 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 30/3)

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie (CD 30/3)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD 30/3)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Verduurzaming Industrie (CD 29/3)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (22861-37)

 12. 12

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (Volkskrant.nl, 28 maart 2023)

 13. 13

  Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving waarin ze constateren dat de huisartsenzorg en wijkverpleging dreigt vast te lopen (Nos.nl, 3 april 2023)

 14. 14

  Het lid Kuzu: debat met de minister van Defensie over het bericht ‘Nederland betrokken bij zeker nog een burgerdodenincident in Irak in 2016’ (Nos.nl, 30 maart 2023)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Vestering: dertigledendebat met de minister voor Natuur en Stikstof over het Living Planet Report Nederland 2023, welke aantoont dat de natuur van Nederland in slechte staat verkeert en dat volop ingezet moet worden op natuurbescherming en herstel omdat algemene dieren, zoals de egel en konijn anders dreigen te verdwijnen (Rtlnieuws.nl, 30 maart 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Baarle: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Onbekend en krap bij kas: hoe verder met discriminatiemeldpunten?’ (Nos.nl, 1 april 2023)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van der Plas: verzoek om twee minuten extra spreektijd per fractie bij het debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierbij uit te nodigen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van der Plas: dertigledendebat met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de berichtgeving dat het Rode Kruis merkt dat de vraag om voedselhulp blijft toenemen (Nos.nl, 3 april 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid El Yassini: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel ‘Mbo-studenten stoppen met opleiding, want banen liggen voor het oprapen’ (Rtlnieuws.nl, 3 april 2023)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Dekker-Abdulaziz: debat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bescherming van online gegevens (Ftm.nl, 3 april 2023)

 21. 21

  Het lid Van der Lee namens Klaver: verzoek gelijk na afloop van het debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten te stemmen over de ingediende moties

 22. 22

  Het lid Tielen: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hoe innovaties sneller in de zorgpraktijk komen (NRC, 4 april 2023)

 23. 23

  Het lid Helder: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Bijna 13.000 keer geweld tegen politie in 2022’ (Politie.nl, 4 april 2023)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Omtzigt: verzoek het Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD 30/3) zo spoedig mogelijk in te plannen

 25. 25

  Het lid Eerdmans: verzoek de minister voor Natuur en Stikstof uit te nodigen voor het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen

  Loading data