Plenair debat : Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD 22/3)

De vergadering is geweest

29 maart 2023
13:30 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op twee vragen, gesteld tijdens het Commissiedebat Personen- en familierecht van 22 maart 202, op het terrein van interlandelijke adoptie

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data