Plenair debat : Burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ (Kamerstuk 36 326, nr. 1)

De vergadering is geweest

24 mei 2023
14:50 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Abortus is geen misdaad”

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data