Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de hervorming van de vermogensbelasting van de agenda af te voeren.

 8. 8

  Verlengen debatten:

 9. 9

  Vervallen debatten:

 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 23/2)

 13. 13

  Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (CD 23/2)

 14. 14

  Het lid Kröger: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat afbouw van complexe zorg voor gehandicapten dreigt vanwege onrendabele tarieven (Zorgvisie.nl, 22 februari 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’, waarin de SER pleit voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg (Actiz.nl, 21 februari 2023)

 17. 17

  Het lid Eppink: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over Nederlanders op de Iraanse sanctielijst (Telegraaf.nl, 22 februari 2023)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Kamminga: vooraankondiging Tweeminutendebat Tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (CD 8/3), deze week inclusief Stemmingen

 19. 19

  Het lid Azarkan: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire en de minister-president hiervoor uit te nodigen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Beertema: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht: ‘Er wordt gevloekt en getierd, er is zoveel stress’’ (Volkskrant.nl, 24 februari 2023)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Hammelburg: vooraankondiging Tweeminutendebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (CD 7/3) deze week inclusief stemmingen

 22. 22

  Het lid Maeijer namens Kops: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Uitspraak met mogelijk grote gevolgen: Vattenfall mocht energietarieven niet tussentijds verhogen’ (Gelderlander.nl, 28 februari 2023)

 23. 23

  Het lid Nijboer: debat, op korte termijn, met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over achterblijvende nieuwbouw vanwege stikstof

 24. 24

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken inzake stikstofpolarisatie (Twitter, 2 maart 2023)

 25. 25

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over de staat die doorprocedeert tegen inwoners (2023Z02243)

 26. 26

  Het lid Mutluer: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de huidige veiligheidssituatie van bedreigde personen, kroongetuigen en hun familie en hoe dit op dit moment is gewaarborgd (Nrc.nl, 1 maart 2023)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën: verzoek gelijke spreektijden te hanteren voor alle sprekers bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

 28. 28

  Het lid Wassenberg namens Van Esch: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad (CD 8/3), deze week in te plannen

 29. 29

  Het lid Van der Werf: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Oost-Nederland krijgt te weinig agenten, de Randstad juist relatief veel’ (Nos.nl, 4 maart 2023)

  Loading data
 30. 30

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over scheefgroei van winsten en lonen bij bedrijven n.a.v. het FNV-rapport ‘Hoge winsten, lage lonen’ (Ad.nl, 6 maart 2023)

 31. 31

  Het lid Eerdmans: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Particulier onroerend goed in Haarlemmermeer kan worden aangewezen voor huisvesting asielzoekers’ (Haarlemsdagblad.nl, 1 maart 2023)

  Loading data
 32. 32

  Het lid Wassenberg namens Teunissen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (CD 7/3), deze week inclusief stemmingen

 33. 33

  Het lid Kuiken: dertigledendebat met de minister-president en de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hardnekkige sociale ongelijkheid in Nederland, zoals blijkt uit het SCP-rapport ‘Eigentijdse Ongelijkheid’

  Loading data