Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verlengen debatten

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 9/2)

 10. 10

  Het lid Alkaya: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de regering geen belasting op het werkelijke rendement meer wil invoeren, in tegenstelling tot wat is voorgenomen in het coalitieakkoord (Fd.nl, 12 februari 2023)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Asieldwangsommen door trage procedures kosten Staat fortuin; ’Kosten tussen 80 en 100 miljoen euro’’ (Telegraaf.nl, 13 februari 2023)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Romke de Jong: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat met informatie over de economische schade van de stikstofcrisis op bedrijven en het vestigingsklimaat, te ontvangen vóór het debat over het vestigingsklimaat in Nederland

  Loading data
 13. 13

  Het lid Belhaj: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Het gerechtshof verbiedt de Marechaussee grenscontroles uit te voeren waarbij huidskleur een rol speelt’ (Volkskrant, 14 februari 2023)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Agema: verzoek het debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra spoedig in te plannen

  Loading data