Plenair debat : Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

De vergadering is geweest

7 maart 2023
16:15 - 23:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2022, over de brief van de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) van 13 juni 2022

  Loading data
 2. 2

  Ontwikkelingen IV hersteloperatie toeslagen

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het advies van de BAK van 15 december 2022 over de CWS

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over o.a. de hersteloperatie toeslagen

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data