Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad)

De vergadering is geweest

26 januari 2023
13:15 - 13:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 30 januari

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data