Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  AFVOEREN: Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10)

 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over waar de bodem ligt als het gaat om de bezuinigingen in de ouderenzorg (AD, 6 januari 2023)

 7. 7

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zijn bezuinigingsvoorstel van 200 miljoen euro op het eigen risico (2023Z00646)

 8. 8

  Het lid Jansen: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Justitie schat kosten voor asielopvang al 23 jaar te laag in’ (Nos.nl, 18 januari 2023)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft’ (Telegraaf.nl, 19 januari 2023)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Azarkan: verzoek het dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire om te zetten in een debat

 11. 11

  Het lid Mutluer: dertigledendebat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Helft gestrafte jongeren krijgt door rechter opgelegde hulp niet’ (Nu.nl, 19 januari 2023)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kops: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’ (Telegraaf.nl, 20 januari 2023)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kops: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1), deze week inclusief stemmingen

 14. 14

  Het lid Vestering: dertigledendebat met de ministers voor Natuur en Stikstof, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Nederland steeds vaker te maken gaat krijgen met natuurbranden, met mogelijk grote consequenties voor huizen, infrastructuur, landbouw, energievoorziening en natuur (Nos.nl, 23 januari 2023)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Belhaj: verzoek de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te nodigen voor het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds en de spreektijd uit te breiden met een minuut

  Loading data
 16. 16

  Het lid Kröger: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het varend ontgassen van schepen, te ontvangen vóór het Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Dekker-Abdulaziz: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Staat van de Uitvoering d.d. 18 januari 2023

  Loading data
 18. 18

  Toevoegen Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 19/1)