Plenair debat : Debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

De vergadering is geweest

25 januari 2023
11:00 - 19:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het proces rond de totstandkoming van excuses slavernijverleden

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken ten aanzien van het onafhankelijk nationaal onderzoek slavernijverleden

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut met betrekking tot het eerherstel en rehabilitatie van vrijheidsstrijder Tula van Curaçao

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven