Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen, waaronder een hoofdelijke stemming)

De vergadering is geweest

22 december 2022
23:25 - 23:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) (36138)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Natuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personeel Defensie

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Defensienota 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Autonome wapens

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD d.d.19/10)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD d.d. 15/12)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

  Loading data