Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 december 2022
14:15 - 14:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de partij voor de Dieren bij de stemmingen op 6 december jl. over de motie-Rudmer Heerema c.s. (Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 157) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd en de Groep Van Haga bij de stemmingen van 20 december jl. over de motie-Van Houwelingen (Kamerstuk 27 863, nr. 127) geacht wenst te worden voor deze motie te hebben gestemd.

 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen de termijn voor toekenning is verlengd

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data