Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad)

De vergadering is geweest

15 december 2022
12:50 - 13:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36 250-XIII)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-V)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-VI)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XVII)

  Loading data
 8. 8

  Najaarsnota 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen) (36252)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 20 december 2022

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad d.d. 19 december 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data