Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 12 december 2022 en Afghanistan (CD 8/12)

De vergadering is geweest

8 december 2022
17:40 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data