Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor Kleinverbruikers (36 220), over moties ingediend bij het tweeminutendebat Transportraad, het Tweeminutendebat Besluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep, het Tweeminutendebat Telecomraad en over moties ingediend bij het debat over tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen)

De vergadering is geweest

1 december 2022
14:40 - 14:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers) (36220)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het pakket Belastingplan

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Telecomraad d.d. 6 december 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

  Loading data