Plenair debat : Tweeminutendebat Bestuursafspraak Friese taal en cultuur (36 200-VII, nr. 115)

De vergadering is geweest

8 december 2022
16:45 - 17:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de zichtbaarheidsakkoord Friese taal (Kamerstuk 35925-VII-163)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data