Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Extra Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

24 november 2022
13:36 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het lid Wassenberg: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de minister het stikstofdoel voor 2030 lijkt los te laten (Boerderij.nl, 22 november 2022), vandaag te ontvangen

    Loading data
Naar boven