Plenair debat : Aansluitend: Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (36220) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

30 november 2022
21:30 - 0:18 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers) (36220)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opvoeren motie

  Loading data
Naar boven