Plenair debat : Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

De vergadering is geweest

8 december 2022
13:20 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data