Plenair debat : Aansluitend: extra Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 november 2022
14:11 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het lid Ceder: verzoek de voortzetting van de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36 067) op donderdag 10 november 2022 te agenderen en de voortzetting van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (36 200-V) op een later moment te plannen