Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Politie (CD 20/10)

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

 9. 9

  Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 19/10)

 10. 10

  Het lid Wilders: verzoek om een hoofdelijke stemming om de minister-president aanwezig te laten zijn bij de interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (verworpen 58-73)

 11. 11

  Het lid Van Baarle: brief van de minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs over het bericht ‘Ook laatste verwijten aan Haga Lyceum van tafel: geen wanbeheer of zelfverrijking’ (Volkskrant, 20 oktober 2022)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Stoffer: dertigledendebat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over de Kamerbrief regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven (32637-507)

 13. 13

  Het lid Sneller, voorzitter commissie Rijksuitgaven: verzoek om in de week dat de Najaarsnota is gepland (15 december) ook stemmingen over moties en amendementen in te plannen

 14. 14

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘VVD ligt nog steeds dwars: kabinet mist tweede deadline voor dwangwet asielopvang’ (Volkskrant.nl, 21 oktober 2022)

 15. 15

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’ (Instituutstatera.nl)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Ministerie verwacht volgend jaar meer asielzoekers, blijkt uit interne stukken’ (Nrc.nl, 23 oktober 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Vestering: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortdurende uitbraken van het vogelgriepvirus en het tekort aan gas (2022Z20475)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Vestering: verzoek het Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD 13/10) spoedig in te plannen

 19. 19

  Het lid Kröger: interpellatie met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over het uitsturen van een wetsvoorstel voor een afdwingbare wettelijke taak voor gemeenten voor de opvang van asielzoekers

 20. 20

  Het lid Minhas: vooraankondiging Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten (CD 1/11) en Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie (CD 1/11), deze week in te plannen

 21. 21

  Het lid Eerdmans: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit Syrië’ (Nos.nl, 1 november 2022)

  Loading data